Hopp til innhold

Foto: Istock

Frilek stimulerer småbarns språkutvikling

Barn mellom ett og tre år lærer mer språk gjennom fri lek enn gjennom voksenstyrt språkopplæring, mener noen av landets fremste barnehageforskere.

Av: Redaksjonen
03.11.2015

Forskerne har undersøkt 206 småbarnsavdelinger i 93 barnehager i hele landet. Konklusjonen er at de minste barna lærer mer språk ved å bygge en snømann og prate om det, enn i mer voksenstyrt språkopplæring.

Det skriver Dagsavisen.

– Når vi går inn og analyserer hver enkelt hverdagsaktivitet i barnehagene for seg, ser vi at språkstimuleringen kommer tydeligst fram gjennom fri lek. Lek der barna får være spontane, umiddelbare og bruke nysgjerrigheten sin i god samhandling med voksne. Det er disse settingene som løfter språkutviklingen på en naturlig måte, sier Elisabeth Bjørnestad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, til Dagsavisen.

Hun har sammen med forsker Ellen Os, ledet arbeidet med kvalitetsstudiene «Gode barnehager for barn i Norge» (Goban) og «Blikk for barn».

Forskerne mener at formell språkopplæring, testing og språkstimulering, ikke bør ta fokus vekk fra språkopplæring gjennom fri lek.

Ifølge Bjørnestad vil hverdagsspråket hvor de voksne i barnehagen benevner ting og utvider samtaler som springer ut av barnas interesser og aktiviteter, bidra til å åpne et helt nytt univers for barna.

– De lærer begreper som hjelper dem å uttrykke seg og si hva de selv ønsker, tenker og føler overfor andre. I tillegg til språkutvikling bidrar dette også til sosial kompetanse, sier Bjørnestad til Dagsavisen.

comments powered by Disqus

På forsiden