Hopp til innhold

Antall nettbrett øker, uten at det følger kompetanse med.

Foto: Istock

Dobling av nettbrett i barnehagene

På to år har antall nettbrett i norske barnehager blitt mer en doblet, viser Barnehagemonitor 2015.

Av: Redaksjonen
08.03.2016

Samtidig ønsker de ansatte mer kompetanse om bruk av nettbrett til pedagogiske aktiviteter og læring.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Senter for IKT i utdanningen i 2015 gjennomført undersøkelsen Barnehagemonitor 2015. Undersøkelsen tar utgangspunkt i en landsrepresentativ spørreundersøkelse og ble første gang gjennomført i 2013.

Undersøkelsen offentliggjøres onsdag 9. mars.

– Det er ikke et mål å bruke teknologien så mye som mulig, men der den gir en merverdi i det pedagogiske arbeidet, sier direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen i en pressemelding.

– Det er derfor senterets mål å gjøre ansatte i barnehagene i stand til å vurdere når det er hensiktsmessig å benytte seg av mulighetene teknologien tilbyr i det pedagogiske arbeidet, og når det er bedre å velge noe annet. Dette er et sentralt element i barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse, uttaler Ingebretsen.

Direktør for Senter for IKT i utdanningen, Trond Ingebretsen.

Mer til alt

I Barnehagemonitor 2013 fortalte 29 prosent av de pedagogiske lederne og assistentene i undersøkelsen at de hadde nettbrett i barnehagen. I 2015 svarte 65 prosent det samme. De fleste av dem bruker dem ofte i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Med nettbrettene øker andelen ansatte som sier de tilbyr barn å delta i ulike digitale aktiviteter, for eksempel til å innhente informasjon når barn lurer på noe og til å spille ulike typer spill.

Dette er aktiviteter som har vært utbredt i barnehagen lenge, men det enkle grensesnittet til nettbrettene ser det ut til at barna i større grad får delta i aktiviteter der de får skape noe. Det er flere barnehager med erfaringer med å bruke nettbrett som sier barna deltar i aktiviteter der de lager musikk, film og tegner digitalt enn blant de ansatte som ikke bruker denne teknologien.

– Vår undersøkelse viser at de ansatte i barnehagene ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.  Slik var det også da vi gjennomførte undersøkelsen i 2013. Samtidig er andelen som tilbys og deltar på kurs uendret fra 2013. For å kunne tilby barn erfaringer i kritisk og kreativ bruk av digitale verktøy er det derfor viktig å styrke den enkelte barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse, særlig innenfor områdene produksjon og digital dømmekraft. Profesjonsfaglig digital kompetanse innebærer at de ansatte kan bruke teknologi der den har en merverdi i gjennomføringen av sine administrative og pedagogiske oppgaver.

Ikke gjenta feil

Med den store økningen i andelen som har fått nettbrett, kan de se ut som om det har foregått en ensidig satsning på utstyr i barnehagene. Samtidig står tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke forhold til oppgraderingen.

– Satsingen på IKT i skolen fikk tidlig en slagside mot investering av utstyr, og skole-Norge lider fortsatt under et manglende/sprikende kompetansesatsing som burde funnet sted parallelt med at datamaskinene ble trillet inn i klasserommene.

Digitale verktøy er i ferd med å få sin naturlige plass i barns hverdag og i deres liv i barnehagen.  Det er helt avgjørende at barnehageansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse utvikles parallelt.

Om Barnehagemonitor 2015

Senter for IKT i utdanningen har gjennomført en landsrepresentativ kartlegging av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen. Et av senterets ansvarsområder er å utvikle og formidle kunnskap om bruk av IKT i barnehagene, for å synliggjøre og styrke arbeidet med den digitale kompetansen i barnehagen og kartleggingen Barnehagemonitor 2015 er en del av dette arbeidet. Dataene ble innhentet i 2015, og rapporten offentliggjøres onsdag 9. Mars 2016.

comments powered by Disqus

På forsiden