Hopp til innhold

Leder av Pi-Parken, Anja Sterner (t.h) viser spente barn fra iFokusbarnehagen enkel forskning. Foredragsholder og pedagogisk leder i Pi-Parken, Gunnbjørg Hauge til venstre.

Foto: Trine Jonassen

Skal forske på realfag i barnehagen

DMMH og iFokus i unikt samarbeid om felles doktorgradsstipendiat.

Av: Redaksjonen
24.05.2016
Beate Nergård er høgskolelektor ved seksjon for matematikk ved Dronning Mauds minne høgskole.

Fra høsten 2016 starter et unikt samarbeid mellom Dronning Mauds minne høgskole og den private barnehagekjeden iFokusbarnehagene. Tema for samarbeidet er matematikk og realfag for barn fra tidlig alder, og barnehagenes utfordringer med å finne ut hvordan de kan legge til rette for barns undring.

– iFokus har startet en opp en realfagsbarnehage (pi-parken), og intensjonen er at jeg skal prøve å finne ut hva som skjer, samt se på betydningen av fokuset på realfag/matematikk opp mot barns læringsmotivasjon, sier phd-kandidaten Beate Nergård om planene for forskningsprosjektet.

– Jeg skal gjøre et dypdykk i pi-parken og få ett innblikk i barnas opplevelser, se på utforskningen, leken, læringen og hvordan de forholder seg til læringssituasjonen. Det er også planlagt at jeg skal følge disse barna inn i 1. og 2. klasse med fokus på matematikkdidaktikk.

Phd- avhandlingen skal være uavhengig forsking om pi-parken, spesielt rettet mot realfag og realfagsdidaktikk for bruk i barnehagen. Den nøyaktige problemstillingen i avhandlingen er det opptil phd-kandidaten og hennes veileder å definere. Forskningen som blir gjort og publisert fra prosjektet skal være fritt tilgjengelig. Avtalen varer i fire år fra oppstartstidspunkt 1. august 2016.

For de to involverte aktørene er dette en ny samarbeidsform, men det forventes at dette vil bli mer vanlig framover. Dette samarbeidet viser viktigheten av at barnehager og utdanning arbeider sammen om å skaffe ny kunnskap om praksis for barns beste.

comments powered by Disqus

På forsiden