Hopp til innhold
Tallet på ulykker i barnehagen har ikke gått ned til tross for økt fokus. Private barnehager skårer likevel noe høyere på sikkerhet enn kommunale barnehager.

”Økt fokus” reduserer ikke ulykker i barnehager

Ulykkestallene i norske barnehager har ikke gått ned de siste fire årene.

Av: NTB
24.02.2015

Dette til tross for at flertallet av barnehagene rapporterer om ”økt fokus” på sikkerhet. Den store Barnehageundersøkelsen viser imidlertid at barnehager med systematisk opplæring og styring i sikkerhetsarbeidet har færre ulykker. Private barnehager scorer også høyere på sikkerhetsopplæring enn kommunale.

Manglende kompetanse om sikkerhet er en av de tre største kompetanseutfordringene i norske barnehager. Det viser Den Store Barnehageundersøkelsen 2014.

– Sammenlignet med andre bransjer har norske barnehager en lang vei å gå i å profesjonalisere sikkerhetsopplæringen. Ulykkestallene på landsbasis går ikke ned. Kommuner som har tatt i bruk sertifiseringsverktøy i sitt arbeid med sikkerhet, har derimot færre skader. For at arbeid med sikkerhet skal gi resultater, hjelper det ikke med økt medie- og politikerfokus alene. Det krever et systematisk arbeid, sier Erik Hoftun, leder for Kompetansetorget, som har satt i gang de årlige undersøkelsene.

LES OGSÅ: Kan barnehagen holdes ansvarlig for ulykker på lekeplassen utenom stengetid?

Faksimile av forsiden til Den Store Barnehageundersøkelsen 2014.

Private bedre enn kommunale

Den Store Barnehageundersøkelsen ble gjennomført for tredje gang i november 2014 og baserer seg på svarene fra nærmere 900 norske barnehager over hele landet. Årets undersøkelse avdekker også at private barnehage-eiere tar sikkerhet mer på alvor enn kommunale. Det gjenspeiler seg også i ulykkestallene. Antall skader per år i private barnehager er 2,12 mot 2,64 i kommunale barnehager.  I 2014 var det i gjennomsnitt 2,24 skader per barnehage som krevde lege eller tannlegetilsyn. Dette er en svak økning fra 2011.

Kompetanse gir friere lek

I undersøkelsen svarer et overveldende antall barnehageledere at økt kunnskap om risiko og sikkerhet gjør det lettere å legge til rette for fri lek og utfoldelse.

– Sikkerhetsarbeidet i barnehager handler ikke om å polstre barna og hindre fri og utforskende lek i naturlige omgivelser.  Det handler om kompetanse og profesjonalisering. Jo mer man kan, jo lettere er det å vite at lek ikke er farlig i seg selv, sier Hoftun.

LES OGSÅ: Datatilsynet dypt uenig i barnehagelovforslag.

Systematisk arbeid med sikkerhet gir resultater

Drammen og Tromsø kommune har i flere år jobbet systematisk med sikkerhet og satset på sikkerhetsopplæring i sine barnehager. Undesøkelsen viser at Drammen og Tromsø kommune i gjennomsnitt har lavere antall skader per barnehage (1,78), sammenlignet med resten av landet (2,24).

Hvilket fokus på sikkerhet har dere i barnehagen? Del erfaringer i kommentarfeltet under.

Tags:

comments powered by Disqus

På forsiden