Hopp til innhold

Norske barnehagelærere opplever ofte at de ikke har tid til å gi hvert barn den oppfølgingen barnet har behov for.

Foto: Getty Images

Har så mye å gjøre at det går ut over barna

Nesten tre av ti barnehagelærere opplever minst ukentlig at barn ikke får den oppfølgingen de trenger fordi det er for få barnehagelærere.

Av: Øyvind Johansen
28.11.2017

Ti prosent svarer at dette har skjedd daglig i løpet av det siste året, mens ytterligere 17 prosent svarer at det har skjedd ukentlig.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse som Respons Analyse har foretatt på oppdrag fra Utdanningsforbundet. 623 barnehagelærere i kommunale og private barnehager har deltatt i undersøkelsen.

Ett av spørsmålene de ble stilt var: "Har du i løpet av det siste året opplevd at barn i din barnehage ikke får den oppfølgingen de trenger fordi det er for få barnehagelærere?"

I tillegg til de ovennevnte, svarte 25 prosent at det har skjedd månedlig, 27 prosent at det har skjedd en sjelden gang, mens 15 prosent mener det aldri har skjedd i løpet av det siste året.

Mange barn, lite tid

I undersøkelsen, som barnehage.no har fått tilgang til, kommer dessuten følgende fram:

  • Halvparten oppgir at de har fått mindre tid til oppfølgingen av hvert enkelt barn i løpet av de siste tre årene. Bare fire prosent oppgir at de har fått mer tid.
  • Fire av ti respondenter mener bemanningssituasjonen i dere barnehage er mindre god eller dårlig.
  • I snitt kan en barnehagelærer i løpet av en vanlig dag ha aleneansvar for 10,7 barn.
  • Seks av ti opplever bemanningssituasjonen i den barnehagen de jobber i, som ganske god eller svært god. Tre av ti mener den er mindre god, mens én av ti karakteriserer den som dårlig.

Størrelsen har noe å si

Det er vesentlige forskjeller i svarene folk gir, avhengig av hvor store barnehager de jobber i.

Det er en tendens til at barnehagelærere i store barnehager har mindre tid og mer aleneansvar for flere barn enn det barnehagelærere i små barnehager har.

Jo større barnehagen er, dess mer opplever barnehagelærerne at de har mindre tid til å følge opp hvert enkelt barn enn for tre år siden.

– Sånn skal det ikke være

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Tallene viser at det fortsatt er store forskjeller i barnehagetilbudet og at en del barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Sånn skal det ikke være, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til Klassekampen tirsdag.

Undersøkelsen er foretatt i perioden 2.-29. juni 2017. Dette var altså før den nye rammeplanen, som gir barnehagelærere ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av barns utvikling på mer enn 30 områder, trådte i kraft.

– Ansvaret er nå tydeligere plassert, og det stiller større krav til faglighet og et profesjonelt fellesskap enn tidligere. Skal vi oppfylle intensjonene, må vi få en bemanningsnorm og en pedagognorm i barnehagene, sier Handal til Klassekampen.

comments powered by Disqus

På forsiden