Hopp til innhold

Barnehagebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

Private barnehager under lupen

Oslo kommune skal undersøke om eiere av private barnehager i hovedstaden tar ut ulovlig stort utbytte.

Av: Redaksjonen
22.04.2016

Byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl sier til Aftenposten at hun vil forsikre seg om at pengene går til barnas beste, og ikke havner i lommene til eiere eller andre.

Satsningen er unik blant norske kommuner.

Barnehagelovens §14a sier at: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Samtidig åpner den for at barnehagen kan ha «et rimelig årsresultat».

Hva det konkret betyr er mer uklart. Grensen er aldri blitt gått opp i retten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke kjent med at kommuner har gått inn i dette.

Det ønsker byrådet i Oslo å nå gjøre. I disse dager får et titall av Oslos 429 private barnehager brev om at de vil bli undersøkt.

Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, er svært positiv til byrådets initiativ. Høyre er derimot uenig.

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen kaller initiativet «å skyte spurv med kanoner». Han tror ikke problemet er stort, selv om han ikke utelukker at det kan finnes grunnlag for å se på enkeltsaker.

comments powered by Disqus

På forsiden