Hopp til innhold
Samlet ble det i fjor utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder.
Yaymikro

Innvandrerbarn mottar oftere kontantstøtte

I fjor var andelen innvandrerbarn som fikk kontantstøtte nesten tre ganger så stor som blant barn uten innvandrerbakgrunn, og forskjellen i kontantstøttemottak blant barn med og uten innvandrerbakgrunn er blitt større. Det viser tall fra SSB.

Av:
07.07.2016

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) skyldes de økte forskjellene særlig at flere av de eldste barna (19-23 måneder) med innvandrerbakgrunn fikk kontantstøtte i fjor, mens det var en nedgang blant de yngste barna uten innvandrerbakgrunn (13-18 måneder).

Tall fra SSB viser at kontantstøtte ble utbetalt for 45 prosent av barn med innvandrerbakgrunn og for 16 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn i 2015.

Dette er en svak økning på 1 prosent fra 2014 blant barn med innvandrerbakgrunn. Blant barn uten innvandrerbakgrunn var det derimot en liten nedgang, også her på 1 prosent.

Samlet ble det i fjor utbetalt kontantstøtte for 23 prosent av alle barn i alderen 13–23 måneder. Den totale andelen kontantstøttemottakere i 2015 er lik året før.

Om kontantstøtten:

  • Kontantstøtte er en offentlig stønad for barn mellom 13 og 23 måneder som ikke, eller bare delvis, går i barnehage det ytes offentlige driftstilskudd for.
  • Per 1. september 2015 ble det utbetalt kontantstøtte for 13 206 barn.
  • Det er NAV som utbetaler kontantstøtte.

(Kilde: ssb.no)

comments powered by Disqus

På forsiden