Hopp til innhold

Barns utdanning starter i barnehagen.

Foto: Istock

Lagde film av rammeplanen

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer som tar for seg tema fra Rammeplan for barnehager.

Av: Trine Jonassen
04.09.2015

Filmene er rettet mot alle ansatte i barnehagesektoren og formålet er å gi dem et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Hver film er på rundt tre overkommelige minutter og inneholder både opptak fra barnehagehverdagen og intervju med fagpersoner innenfor de ulike temaene.

Hver film inneholder refleksjonsspørsmål som skal bidra til å knytte innhold i filmen til den enkelte barnehages praksis. Noen av filmene har også utdypende artikler og henvisning til ressurser.

Ønsket fra Utdanningsdirektoratet er at filmene skal brukes i forbindelse med avdelingsmøter, personalmøter og foreldremøter i barnehagen. Noen av filmene egner seg særlig godt til foreldremøter, for eksempel filmen "Fagområdene i rammeplanen".

– Vi ønsker at hele personalgruppen skal ha nytte av filmene. Derfor kan de også brukes som en introduksjon for nyansatte og vikarer som ikke har erfaring fra barnehagen, skriver Udir på sin hjemmeside.

Er det ønskelig å gå i mer i dybden, anbefaler Udir å bruke tilleggsressursene som følger med.

Her kan du se alle filmene.

Tags:

comments powered by Disqus

På forsiden